Az ipari termelés 1907-ben indult. Losoncon az alapító a Rakottyai család volt. Az üzem már az elő időkben is gyártott különféle termékeket, mint alagcsöveket, tetőcserepet, burkolólapokat, különböző idomokat, födémgerendát és a második világháború idejében a megszállás alatt samott termékeket is.

Az eredeti tulajdonosoktól az üzemet 1925-ben a Krausz cég vette meg, amelynek abban az időben már a Poltáron működő tetőcserépgyár is a tulajdonában volt. Mint szabad iparűzést az 1926. 06. 20. napján kibocsátott iparűzési engedély alapján folytatták. A gyár Losonc volt lakosának, Krausz Elemérnek vagyonát képezte, aki a faji üldözés során veszett oda.

A II. világháború után a gyár az Ipari és kereskedelmi meghatalmazotti hivatal döntése alapján állami igazgatás alá került a Szlovák Nemzeti Tanács rendelete alapján és az ügygondoknak Ing. Marko Ján lett kinevezve.

Ezt követően a gyárakat államosították az Ipari Minisztérium rendelete alapján és a Kelet-szlovákiai Téglagyárak kötelékébe sorolták be.

Ugyanannak a minisztériumnak rendeletével 1950. 01. 01. napján kezdődő hatállyal kivonták a Kassai Kelet-szlovákiai Téglagyárak állami vállalatból és ugyanazon a napon az újonnan megalapított Losonci Ipolymenti Téglagyárak nemzeti vállalat kötelékébe került.

Az első tíz év során a vállaltnak nagyszámú téglagyára volt, egészéves és szezonos gyártással, amelyek a Közép-szlovákiai régió déli részén voltak szétosztva. Folyamatosan különféle szervezési, műszaki és technológiai változásokon, korszerűsítésen, folyamatos gyártás összpontosításán és a szezonos üzemek megszűnésén ment keresztül.

A nemzeti vállalatot 1988-ben állami vállalattá transzformálták és abban az időben 12 gyára illetve telephelye volt (Lučenec, Fabianka, Breznička, Poltár I, Poltár II, Tornaľa, Hajnačka, Zvolen, Prievidza, Nitrianske Pravno, Javító és gépgyár, Bányafejtő és közlekedési üzem), kb. 1100 alkalmazottal és a székhelye Losoncon volt.

Az egyes üzemek leválásával,  restituálás és privatizálás következtében  1990 óta folyamatos változások álltak be.

Kiválással az állami vállalatból 1996.szeptember  01. napján  megalakult az Ipolymenti Téglagyárak Részvénytársaság 300 alkalmazottal és s székhelye Losoncon volt. A részvénytársaság a következő üzemek tartoznak: Lučenec – Fabianka, Breznička, Poltár 1, Tornaľa, valamint a bányafejtés, szerviz és közlekedés Zelené.

A részvénytársaság fő tevékenységi köre az agyag, kerámia, kőzúzalék gyártása és feldolgozása, úgy égetett termékek, panelok, kerámia előre gyártott elemek és beton termékek gyártása, mint kiegészítő és kerámia alapú termékek előállása téglaipari nyersanyagokból.