Téglazúzalék (téglapor)

Általánosan úgy jellemezhtő, mint az előírt szemcseméretre megőrölt téglatörmelék.
A téglazúzalék az előírt szemcsenagyságra megőrölt égetet téglacserép. Hőszigetelő habarcsok készítésére és sportpályák felületének kivitelezésére/rendezésére alkalmas.

Téglazúzalék (téglapor)
halmazsűrűsége legfeljebb 1 200 kg/m3
az 5 mm-nél nagyobb szemcsék mennyisége legfeljebb 15 %
a 0,15 mm-nél kiseb szemcsék mennyisége legfeljebb 25 %