Vállalatvezetés

Ipeľské tehelne, a.s.
M.Rázusa č.29
984 01 Lučenec
Slovenská republika
P.O.BOX 21

Értékesítés, marketing

Tel.: 047/433 47 63,
Fax: 047/433 14 89
E-mail: odbyt@tehelne.sk
Web: www.tehelne.sk

Azonosító adatok

IČO: 36 008 745
IČ DPH: SK2020466162
DIČ: 2020466162
Bankové spojenie: VÚB Lučenec
číslo účtu: 15402-352/0200
zapísané v OR Obchodného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č.366/S

Ing. Martin Dováľ
E-mail: doval@tehelne.sk
Tel.: 0905 584 761

Paulína Vraneková
E-mail: vranekova@tehelne.sk
Tel.: 0905 584 762

Ing. Ján Očovai
E-mail: teh_vyr@isternet.sk
Tel.: 0905 587 507

Ing. Adrián Jančkár
E-mail: janckar@tehelne.sk
Tel.: 0905 895 732

Sídlo spoločnosti v Lučenci. (križovatka ulíc Železničná a M.Rázusa)

Sídlo spoločnosti v Lučenci. (križovatka ulíc Železničná a M.Rázusa)